Angel? Jonelien? gim? 1957 m. Vilniuje, studijavo Lietuvos muzikos akademijoje violon?el?s muzikavimo men?, v?liau grojo Nacionaliniame operos ir baleto teatro orkestre bei Lietuvos radijo ir televizijos orkestre. Po kurio laiko Vilniaus universitete ji ?gijo žurnalist?s specialyb? ir dirbo Lietuvos televizijoje – k?r? muzikines laidas. Dar v?liau ji redagavo žurnal? “Lemtis”.

Nuo 2001 m. keturis metus Angel? dirbo Jungtin?se Amerikos valstijose, kur, visai netik?tai jai pa?iai, gim? unikali? paveiksl? ciklas “Mandalos”. Šiuos ?stabiais spalv? deriniais ir harmonija spindin?ius k?rinius pirmieji pamat? ?ikagos meno myl?tojai, juos labai teigiamai ?vertino vietin? spauda ir televizija.

Šiuo metu Angel? gyvena Vilniuje, ta?iau daug keliauja – Italija, Indija, Jeruzal?, Armenija, Meksika…ir visuomet stengiasi suprasti ir pajausti švent?j? viet? erdv?s subtilum?, istorijos bei filosofijos gyl?, kas veikia kaip ?kv?pimo šaltinis kurti vis naujas ir naujas mandalas.

2004 m. – personalin? paroda ?ikagoje (M.K.?iurlionio galerija)
2006 m. – personalin? paroda Vilniuje (M. ir J. Šlapeli? namas-muziejus)
2008 m. – personalin? paroda Vilniuje (UNESCO galerija)
2008 m. – personalin? paroda Maskvoje (N.Rericho muziejus)
2009 m. – personalin? paroda Vilniuje (Seimo R?muose)
2009 m. – paroda „Vienyb? ?vairov?je“ Romoje (ARTROM Gallery)
2010 m. – personalin? paroda Vilniuje (Vyriausyb?s R?muose)