Mandala – tai senovinis tibetie?i? menas, atsirad?s to meto šventyklose beriant spalvot? sm?l? ant grind?. V?liau mandalas imta piešti ant sien? ar drob?s, naudojant dažus ir ?vairias kitas technikas. ”Mandala” sanskrito kalboje reiškia “apskritimas ir centras”. Apskritimas – tai matomas išorinis pasaulis, o centras – vidinis, nematomas, siekiantis pa?i? giliausi? m?s? esm?. Dažniausiai mandalos naudojamos meditacijoms. Ko mus gali išmokyti meditacija su mandala? Pirmiausiai, prad?ti nuo centro, t.y. nebijoti pažvelgti ? savo vid?, atrasti savo ties?, esan?i? širdyje, ?siklausyti ? savo vid?, o po to, kaip ir piešinyje, taip ir gyvenime: pradedame piešti nuo centro – (širdies) ir gražiai rikiuoti (piešti) gyvenime savo mintis, norus, pastangas, svajones. Kitas ratas – taip pat harmoningai rinkti žodžius, steb?ti, k? kalbame, kad tai neb?t? melas, pyktis, nežeist? kit?; dar kitas ratas – veiksmai. Šis ratas pla?iausias – labai svarbu, k? ir kaip darome, koks gaunasi piešinys, nes tai jau realu, tai j?s? Gyvenimo mandala. Tebus ji šviesi ir pilna teigiamos kosmin?s energijos.